Gasztronómiai kereskedelem
Kategóriák

Általános üzleti feltételek

Az általános üzleti feltételek az Attase Kft., mint eladó, továbbiakban Eladó, valamint a Vevő között létrejött kapcsolatot szabályozza adásvételi szerződés keretén belül. Az adásvételi szerződés kizárólag a Vevő által leadott rendelés mennyiségi, minőségi teljesítésére vonatkoznak.

Az Attase Kft. az alábbi feltételek szerint értékesít:

 1. A két fél közt létesült jogviszony kizárólag a Magyar Polgári Törvénykönyv irányadó paragrafusai alapján jöhet létre, függetlenül attól, hogy a Vevő magyar, vagy külföldi jogi személy.
 2. A megrendelés, szerződés módosítás, illetve bármely kiegészítés kizárólag írásban mindkét fél aláírásával érvényes.
 3. A megrendelés érvényessége nem a szerződés aláírásától kezdődik, hanem a szerződésben foglalt előleg, illetve foglaló megfizetésétől. A szerződés érvényessége az előleg, vagy foglaló bankszámlánkra történt beérkezésének dátuma, vagy előbbiek megfizetésének hitelt érdemlő igazolásának időpontjától értendő.
 4. A Vevő megrendelését az Eladó által küldött, vagy átadott tételes rendelés visszaigazolása alapján rögzítjük.
 5. A különböző katalógusokban, prospektusokban, szórólapokban, képeken, rajzokon, árlistákban megadott paraméterek, árak minden esetben tájékoztató jellegűek.
 6. A berendezések paraméterei, ára minden esetben a szerződéskötéskor kerülnek rögzítésre, melyek ezután az Eladóra nézve kötelező jellegűek a szerződésben foglalt feltételek szerint.

A szerződésnek a következő pontokat kell tartalmaznia:

 1. Az Eladó neve, telephelyének, székhelyének címe, bankszámla száma, elérhetősége, az aláírásra jogosult neve.
 2. A Vevő neve, telephelyének, székhelyének címe, elérhetősége, bankszámla száma, az aláírásra jogosult neve, címe, személy igazolvány száma, elérhetősége.
 3. A megrendelt eszközök katalógus szerinti felsorolása, darabszáma, paramétereinek, árának rögzítése a szerződés általános feltételei alapján.
 4. A teljesítés helye: Általános esetben az átadás – átvétel az Eladó telephelyén történik. Az Eladó vállal szállítást az ország bármely területére, de ennek feltételeit minden esetben a szerződésben egyedileg határozzák meg. A szállítás feltételeit költségét befolyásolja a megrendelt árú értéke, súlya, mozgathatósága, és a szállítás távolsága.
 5. Az Eladó teljesítésének módja: A szerződésben meghatározott helyen és időben történt mennyiségi – minőségi átvételt követően a szerződést az Eladó oldaláról teljesítettnek kell venni. A teljesítés üzembe helyezés nélkül értendő. Ettől felek a szerződésben egyedileg leírtak alapján eltérhetnek.
 6. Tulajdonjogok: Az árú tulajdonjoga az Eladónál marad a vételár és egyéb költségek 100% os megtérítéséig. A vételár kiegyenlítéséig a Vevő nem jogosult a megrendelt eszközök értékesítésére, megterhelésére, vagy bármilyen más szerződésre, mely sértheti az eladó tulajdon jogát.
 7. Kárveszély viselése: Az árú sérülésének, megsemmisülésének, eltulajdonításának kockázatát az árú átvételétől kezdve a Vevő viseli. A kárveszélyt a Vevő akkor is viseli, ha az átvételt jogalap nélkül megtagadja. Ebben az esetben a Vevőt terheli a késedelmes átvételből adódó valamennyi költség, és kár, melyet az eladónak okozott. A felszámított kár és költség összege automatikusan hozzáadódik a vételárhoz és annak elválaszthatatlan részét képezi.
 8. Teljesítési határidők: A teljesítési határidőket a felek a szerződés szerint hetekben rögzítik, melyek irányadóak, de nem kötelező jellegűek.  Eladónak joga van, a Vevővel egyeztetve előszállításra, részszállításra a Vevő lehető legjobb és leggyorsabb kiszolgálásának érdekében.
 9. Fizetési feltételek: Általánosan Eladó a megrendelt eszközök bruttó vételárának 50% át előlegként kéri, melyről hivatalos előlegszámlát állít ki. Eladó a megrendelés teljesítésekor kéri a fennmaradt vételárhátralék kiegyenlítését készpénzben, vagy 8 napos banki átutalással. Eladó a megrendelt és átadott tételekről az adótörvényeknek megfelelő tételes számlát állít ki Vevő részére. Eladónak joga van előlegként a vételár 100% át kérni. Eladó a fenti fizetési feltételektől eltérhet, kérhet alacsonyabb előleget, adhat részletfizetési kedvezményt a Vevő részére. A Vevő fizetési kötelezettségét a vételár és esetlegesen egyéb költségek 100% os kiegyenlítésének napján teljesíti. A fizetési teljesítés napja az a dátum, mikor a vételár ÁFÁ – val, esetlegesen egyéb költséggel terhelt teljes összege megjelenik Eladó bankszámláján, vagy pénztárában. Késedelmes fizetés esetén Eladónak joga van a PTK 301.§ alapján késedelmi kamatot és egyéb a fizetési késedelemből adódó költséget felszámolni Vevő részére. A késedelmi kamat és költségei naptári napokban számítandók.

A fentiekben nem szereplő kérdésekben a PTK vonatkozó jogszabályai az irányadók. A szerződéses jogviszonyból keletkezett esetleges peres ügyeknél felek elismerik a Budapesti Kerületi Bíróság illetékességét.

Garanciális feltételek


Az Attase Kft. vevői részére a lehető legjobb, törvényes garanciális feltételeket biztosítja ezzel is törekedve a maximális vevőelégedettségre.

 

Felhívjuk figyelmét, hogy a termék számláját, garanciajegyét őrizze meg, mert csak ennek meglétében tudjuk szavatossági, jótállási igényeit kielégíteni.


A törvényes szavatossági idő 12 hónap. A Vevő köteles az áru minőségét közvetlenül az átvétele után ellenőrizni. Mennyiségi, vagy egyéb hibák reklamációját az áru átvételével egy időben köteles az Eladó felé jelezni, azt írásban rögzíteni.
Az áru átvétele után azokért a meghibásodásokért, melyek egyébként a jótállás körébe tartoznak, de a Vevőnél külső behatásra történtek az Eladó felelősséget nem vállal. Rejtett hibák felfedezése után azokat késedelem nélkül jelezni kell Eladó részére, az áru átvételét követő 12 hónapon belül. A reklamációt írásban kell jelezni.
Amennyiben a Vevő és az Eladó a reklamáció megítélésében nem tud megegyezni, akkor a Vevőnek mintával, vagy hivatalos szakértői jegyzőkönyvvel kell igazolnia a meghibásodás okát.
Amennyiben a szerződő felek nem egyeznek meg másképpen, a reklamáció nincs befolyással a szerződésben rögzített fizetési feltételekre.
A jótállásból eredő kötelezettségeit Eladó saját telephelyén, vagy a Vevőhöz legközelebb álló szerződött partnere telephelyén teljesíti, a Vevőt kizárólag a rezsióradíj terheli.
Amennyiben a berendezés súlyából, beépítettségéből, vagy bármely okból nem mozgatható, úgy az Eladó garanciális kötelezettségeit a helyszínen teljesíti, de egyben Vevő tudomásul veszi, hogy a kiszállási költség és a rezsióradíj őt terheli.
A meghibásodott termékkel, kapcsolatos kötelezettségeken kívül a Vevőnek nincs joga egyéb kártérítésre.
Garanciális időn belüli, vagy túli javítás esetén, amennyiben a Vevő igényli lehetőségeink szerint cseregépet biztosítunk a javítás időtartamára.
Az Attase Kft. lehetőséget biztosít vevői részére a garanciális idő meghosszabbítására karbantartási szerződés keretében. A karbantartási szerződés mindig egyedi megállapodáson alapul, figyelembe véve a karbantartási szerződésbe bevont gépek darabszámát, típusát, használatának módját. Karbantartási szerződést garancián túli berendezésekre is kötünk állagfelmérés után, szintén egyedi kalkuláció alapján.

 

Adatkezelés


Vevőink személyes és céges adatait számítógépen dolgozzuk fel, és saját adatbázisunkban tároljuk. Az adatokat titkosan kezeljük, azokat harmadik fél számára nem adjuk ki, de saját üzleti céljaink érdekében felhasználjuk.
Adatai megadásával Ön hozzájárul fenti adatkezelésünkhöz.

 

 attase.hu törekszik a weboldalon megtalálható adatok pontos és hiteles közlésére. Olykor, ezek tartalmazhatnak téves információkat: a képek tájékoztató jellegűek, egyes leírások pontatlanok lehetnek vagy az árak előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. A gyártók előzetes bejelentés nélkül megváltoztathatják a termékek tulajdonságait, konfigurációt és a megjelenését.

 

iratkozzon fel hírlevelünkre